「F-35B戦闘機」が離着艦できるよう改修された強襲揚陸艦「ワスプ」が佐世保基地に配備…在日米軍司令部twitter!